Instagram

piątek, 21 września 2012

Postcard: BY-583020 (49)

Pocztówka z Mińska, Białorusi. Karta przedstawia Biliotekę Narodową. Jak podaje strona internetowa biblioteki, została ona założona w 1922 roku. W 1989 roku dwaj architekci: M.K. Vinogrdov i V.V. Kramarenko zaprojektowali nowoczesny wygląd gmachu - kształtem przypominający diament. Po siedemnastu latach budynek był gotowy. 

Postcard from Minsk, Belarus. The picture shows the National Library of Belarus. It was founded in 1922. In 1989 two architects  M.K. Vinogrdov and V.V. Kramarenko developed new, modern project of the building - which shape looks like a diamond. In 2006 the building was finished.

 La carte postale de Minsk, Biélorussie. Vous pouvez voir le photo de Bibliothèque Nationale du Bélarus. Elle a été fondée en 1922. En 1989, deux architectes M.K. Vinogrdov et V.V. Kramarenko développée nouveau projet du bâtiment. En 2006, le bâtiment moderne a été terminé.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Maybe you will like also:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...