Instagram

niedziela, 3 czerwca 2012

Postcard: IT-182248 (16)

Czarno-biała pocztówka z Badia di Dulzago, z Włoch. Wzmianki o mieście pochodzą z 892 roku, a kompleks klasztorny został zbudowany w XII wieku. 
Każdego roku, pod koniec stycznia odbywa się tam "sagra della fagiolata", czyli święto zupy fasolowej. 

Black&white postcard from Badia di Dulzago, Italy. First time the city was mentioned in the documents in 892 year. The monastery was built in XII centuries
Every year, at the end of January, there is "sagra della fagiolata" - a feast of the bean soup.

La carte noire-blanche de Badia di Dulzago, l'Italie. La ville a été trouvée dans le documents en 892 année. L’abbaye e a été construit au X siècles. 
Chaque année, à la fin de Janvier, il y a "sagra della fagiolata" - une fête de la soupe aux haricots.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Maybe you will like also:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...