Instagram

poniedziałek, 6 stycznia 2014

Postcard FR-297924 (111)

Pocztówka z Saint-Omer, miasta położonego na północy Francji w w departamencie Pas-de-Calais. Miasto otrzymało nazwę po świętym Audomarze, który podjął się ewangelizacji tych terenów. Z ciekawostek: W miejskiej bibliotece znajduje się jedna z trzech kopii (jakie są w posiadaniu Francji) oryginalnej Biblii Gutenberga. Pozostałe dwie można znaleźć w Paryżu. Z tego miasta pochodził kat, który dokonał egzekucji  królowej Anny Boleyn.

Postcard from Saint-Omer, France. The town is named after Saint Audomar, who brought Christianity to the area. 
The public library of Saint-Omer holds one of the three French copies of the 42-line Gutenberg Bible. The other two copies are in Paris. The executioner of the Queen Anne Boleyn came from this city.


La carte postale de Saint-Omer, France. La ville porte le nom de saint Audomar de Thérouanne. 
La bibliothèque de Saint-Omer possèdeun exemplaire du premier tome de la bible de Gutenberg (il y a encore deux en France a Paris).

Enhanced by Zemanta

1 komentarz:

Maybe you will like also:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...