Instagram

wtorek, 12 listopada 2013

be you be brussels

Niedawno na terenie Brukseli pojawiły się nowe plakaty.
Lately new posters appeared in Brussels. Somtehing like that:


http://be.brussels.be/en/about
Reklamują one akcję, której celem jest integracja mieszkańców stolicy Belgii oraz próba większej identyfikacji z miastem.
They advertising a new campaign, which promotes integrations habitants with the city.

Jak wziąć udział w zabawie? Wystarczy podzielić się na stronie swoim przemyśleniem, rysunkiem, zdjęciem - mówiącym o tym, czym dla ciebie jest Bruksela.
Poniżej print screeny ze strony:

How to participate? Just go to the be.brussels.be website and share your thoughts, pictures, images, showing what does it mean be.brussels to you.
Some print screens:
http://be.brussels.be/en/published-submissions

http://be.brussels.be/en/published-submissions

http://be.brussels.be/en/published-submissions
Niektóre wypowiedzi zostaną wyświetlone na telebimach :)
Some quotes will be displayed on one of giant screen installed in Brussels. :)

Enhanced by Zemanta

1 komentarz:

Maybe you will like also:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...